Total 110건 11 페이지
소속교회목록 목록
번호 시찰 교회명 담임목사 대표전화 홈페이지 날짜
10 성북 홍용훈 745-2146 FAX:744-2146 cychurch.godpia.com/church 06-11
9 종로 김치원 02-000-000 06-11
8 종로 이성호 763-5513 FAX:763-1455 www.narksan.or.kr 06-11
7 종로 김요한 742-7571,0037~8 FAX:764-3328 www.soongin.or.kr 06-11
6 종로 이광열 763-6993 FAX:745-3196 www.donginch.or.kr 06-11
5 종로 권기웅 765-5501~4 FAX:765-5503 www.wonnam.org 06-11
4 종로 박지웅 737-6351~3 FAX:723-5184 naesoo.or.kr 06-11
3 종로 정명호 763-0191 FAX:765-1024 www.hyesung.or.kr 06-04
2 종로 이은호 735-3981~3 FAX:735-3980 www.okin.or.kr 05-28
1 종로 최영태 732-2340~3 FAX:737-6532 www.seungdong.or.kr 05-28
소속교회목록 목록
번호 시찰 교회명
10 성북
담임목사: 홍용훈    118    06-11
9 종로
담임목사: 김치원    74    06-11
8 종로
담임목사: 이성호    104    06-11
7 종로
담임목사: 김요한    116    06-11
6 종로
담임목사: 이광열    58    06-11
5 종로
담임목사: 권기웅    108    06-11
4 종로
담임목사: 박지웅    85    06-11
3 종로
담임목사: 정명호    105    06-04
2 종로
담임목사: 이은호    95    05-28
1 종로
담임목사: 최영태    150    05-28
게시물 검색
Copyright © 2021 The General Assembly of Presbyterian Church in Korea.
Powered by newgoodsamaritan.com